پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

می خواهید با ما صحبت کنید؟

پست الکترونیک

همه روزه

زمان پاسخ گویی: کمتر از 72 ساعت
مرکز تماس

روزهای کاری 9 صبح تا 18 عصر

داخلی 2 – پشتیبانی
مرکز تماس VIP

همه روزه

پاسخگویی در صورت داشتن کد پشتیبانی
انجمن ها

همه روزه

زمان پاسخ گویی: کمتر از 24 ساعت

ارسال پیام

خیلی ساده همین جا پیام بفرستید

    Full Name

    Email

    تلفن همراه شما

    پیام شما