پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها نرم افزار موجود در کشور هستش که بجای نرم افزار فروشگاهی سیستم عامل امن فروشگاهی میده ؟

می خواهید با ما صحبت کنید؟

پست الکترونیک

همه روزه

زمان پاسخ گویی: کمتر از 72 ساعت
مرکز تماس

روزهای کاری 9 صبح تا 18 عصر

داخلی 2 – پشتیبانی
مرکز تماس VIP

همه روزه

پاسخگویی در صورت داشتن کد پشتیبانی
انجمن ها

همه روزه

زمان پاسخ گویی: کمتر از 24 ساعت

ارسال پیام

خیلی ساده همین جا پیام بفرستید

    Full Name

    Email

    تلفن همراه شما

    پیام شما