پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

نمایش موضوع 1 (از 1 کل)

Oops! No Post Found

نمایش موضوع 1 (از 1 کل)

کلیه حقوق نزد یسنا سیستم محفوظ می باشد © 2007 - 2023