پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

سال مالی

برای تعریف و تغییر سال مالی جاری فارغ از مقوله بستن سال مالی پیشین و یا فعال بودن ماژول حسابداری در نرم افزار مایکروسافت به بخش مدیریتی رفته

سپس بر روی منوی پرونده کلیک کنید؛ سپس سال مالی را انتخاب نمایید

در فرم باز شده می توانید سال مالی مد نظر خود را ایجاد کنید.

سپس با کلیک بر روی انتخاب سال مالی می توانید سال مالی جاری را انتخاب نمایید. با این کار علاوه بر انتخاب سال مالی جاری این مقدار بر روی دیتابیس نیز ذخیره می گردد تا در ورودهای بعدی به صورت خودکار فراخوانی گردد.

چنانچه از راهکار مالی پیشرفته استفاده می نمایید از پایین صفحه بر روی سال مالی کیک نموده و سال مالی جاری را انتخاب نمایید

هم چنین برای تعریف سال مالی از بخش اطلاعات پایه سال مالی را انتخاب نمایید.

Leave a Comment

WC Captcha 8 + 1 =