پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

راه اندازی VOIP

به منظور استفاده از خطوط VOIP به عنوان ورودی سیستم کالرآیدی یسنا سیستم می بایست به ترتیب زیر عمل نمایید:

ابتدا وارد بخش مدیریتی شده

سپس از منوی تنظیمات مطابق شکل زیر تنظیمات راهکار ویژه یسنا سیستم را باز کنید:

حال مطابق شکل زیر از منوی کالرآیدی ضمن انتخاب فعال سازی سامانه مرکز تماس بر روی ذره بین کنار مسیر فایل راه انداز کلیک نموده و درایور VOIP را از مسیر زیر انتخاب نمایید:

C:\Program Files (x86)\YasnaSystem\Microsoft Dynamics POS Farsi\Addins\YasnaSystem\CallerId\CallerIdSip.dll

یا به طور ساده تر:

CallerID\CallerIdSip.dll

پس از انتخاب درایور مدل را بر روی پشتيباني از مرکز تماس تحت شبکه قرار دهید.

اتصال به سرور ویپ بدون پروکسی:

به منظور اتصال به سرور ویپ بدون پروکسی به اطلاعات زیر نیاز داریم:

Extension یا داخلی
User Name یا شناسه کاربری
Authentication Id یا شناسه احراز هویت
که هر سه می بایست یکی باشد.

Password یا کلمه عبور
Domain Host یا سرور ویپ
Domain Port یا درگاه سرور ویپ که می بایست بر روی 5060 تنظیم شده باشد

در این بخش تنها دو جای خالی برای ورود اطلاعات وجود دارد:

1- درگاه
2- نرخ انتقال اطلاعات

در قسمت درگاه مطابق شکل زیر اطلاعات را وارد کنید:
HOST:PASSWORD
بعنوان مثال :

voipserver.yasnasystem.ir:P@ssword
یا
192.168.22.122:P@ssword

در قسمت نرخ انتقال اطلاعات داخلی را وارد نمایید.

بعنوان مثال 101

این داخلی می بایست در زنجیره (Ring Circle) پاسخ گویی تلفنی فروشگاه قرار داشته باشد تا بتواند به محض دریافت تماس اطلاعات تماس گیرنده را بر روی نرم افزار نشان دهد.

اتصال به سرور ویپ با پروکسی:

تقریبا مشابه حالت قبل عمل می کنیم با این تفاوت که

در قسمت درگاه علاوه بر اطلاعات سرور و کلمه عبور اطلاعات پروکسی نیز وارد می گردد:

proxy(PROXY)#(HOST):(PASS)

واژه proxy با حروف کوچک عینا در ابتدا وارد می شود سپس اطلاعات پروکسی و نهایتا # وارد می شود. مابقی آن مطابق حالت قبل با اطلاعات سرور و کلمه عبور پر می گردد.

مثال:

proxy172.12.13.12#192.168.22.122:P@ssword

این عبارت در بخش درگاه به معنی این است که ابتدا از طریق پروکسی 172.12.13.12 به سرور ویپ متصل شده و از طریق مسیر 192.168.22.122 و کلمه عبور P@ssword با استفاده از شناسه کاربری قید شده در نرخ انتقال اطلاعات در سرور ویپ رجیستر داخلی صورت پذیرد.

کلید اختصاصی تنها را اشتراک کالرآیدی بر روی چندین سیستم به طور همزمان می باشد. مادامی که این کلید در صندوق های مختلف یکی باشد اطلاعات تماس بر روی همه صندوق ها قابل دسترس می باشد. ضمنا بر روی سیستم هایی که نمی خواهید مستقیما به کالرآیدی یا سرور ویپ وصل شوند تیک عدم فعال سازی مانیتورینگ را بزنید.

Leave a Comment

WC Captcha 49 − 45 =

On this page