پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها نرم افزار موجود در کشور هستش که بجای نرم افزار فروشگاهی سیستم عامل امن فروشگاهی میده ؟

امکانات نرم افزاری پنل پیامک

پیامک فروش خودکار:

با استفاده از این قابلیت بعد از صدور هر فاکتور پیامکی با فرمت دلخواه شما برای مشتری ارسال می گردد.

به منظور استفاده از این قابلیت مطابق شکل فوق به تب پیامک فروش رفته و تیک فعال سازی را بزنید.

{0} به معنی نام کامل مشتری می باشد. لذا با رعایت فرمول فوق می توانید از پارامتر های دینامیک در پیام خود استفاده نمایید.

در نسخه جدید 2021.4.11.4 به بالا به منظور تسهیل امر تنظیم متن پیامک بجای {1} از @@1@@ استفاده می شود.

پیامک گزارش فروش خودکار:

نرم افزار در انتهای هر شیفت کاری اطلاعات فروش را برای ذی نفعان مجموعه پیامک می کند. به منظور استفاده از قابلیت می بایست مطابق شکل زیر تیک فعال سازی را زده و اطلاعات تماس ذی نفعان را به شکل زیر وارد نمایید:

بعنوان مثال : 09122800039@09121991334

این بخش به مرور کامل تر خواهد شد…

Leave a Comment

WC Captcha 79 − = 70

On this page