پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

راه اندازی پنل پیامک در نرم افزار

ابتدا وارد بخش مدیریتی شده

سپس از منوی تنظیمات به تنظیمات راهکار ویژه یسنا وارد شوید

حال مطابق شکل زیر به تنظیمات پنل پیامک رفته و با استفاده از کلید ذره بین درایور پنل پیامک خود را انتخاب کنید

توجه: درایورهای پنل پیامک را می توانید از مسیر زیر پیدا کنید

C:\Program Files (x86)\YasnaSystem\Microsoft Dynamics POS Farsi\Addins\YasnaSystem\SMS

اگر از پنل رایگان یسنا سیستم استفاده می کنید درایور SmsPanelSms.dll را انتخاب نموده و سه پارامتر دریافتی در مقاله پیشین را در قسمت های مشخص شده وارد نمایید.

در انتها بر روی تأیید کلیک نموده و نرم افزار بسته و مجددا باز نمایید.

در مقاله بعد با سایر امکانات پنل پیامکی آشنا خواهیم شد.

Leave a Comment

WC Captcha 45 + = 50