پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

اتصال به دیجی کالاجت

به منظور راه اندازی سرویس اتصال به دیجی کالاجت می بایست مراحل زیر را طی نمایید:

1- ابتدا از داخل نرم افزار به بخش مدیریتی رفته

و از منوی تنظیمات مطابق شکل زیر وارد تنظیمات فروشگاه شده و بر روی نحوه های پرداخت کلیک کنید و نحوه پرداختی از نوع نقد برای پرداخت های دیجی کالا جت ایجاد نمایید.

2- بر روی آیکن تنظیمات بر روی دسکتاپ خود کلیک نموده یا از مسیر زیر پنجره تنظیمات را باز کنید:

C:\Program Files (x86)\YasnaSystem\Microsoft Dynamics POS

Farsi\Addins\YasnaSystem\Configuration.lnk

سپس در پنجره باز شده به بخش مربوطه رفته و مشابه شکل زیر ابتدا مسیر سرویس BaseUrl دریافتی از دیجی کالا را تنظیم نموده و شناسه دریافتی StoreCode و توکن اتصال ApiKey را وارد می کنیم.

شیوه دسته بندی کالاها بر روی دیجی کالاجت بر مبنای دپارتمان و زیرگروه های تعریف شده بر روی نرم افزار مایکروسافت می باشد لذا شیوه مدنظر خود را مطابق شکل انتخاب نمایید.

نهایتا مشخص نمودن نام نحوه پرداخت تعریف شده برای دیجی کالا جت ضروری می باشد.

بعد از اتمام عملیات بر روی ذخیره تنظیمات کلیک نموده و پنجره حاضر را ببندید.

حال برای اعمال تنظیمات می بایست کامپیوتر سرور فروشگاه را ریستارت نمایید یا در صورت توانمندی کاربر می بایست سرویس YasnaAccounting را ریستارت نمایید.

3- نهایتا از منوی تنظیمات به تنظیمات راهکار ویژه یسناسیستم رفته و مطابق شکل تیک اتصال به راهکار ECommerce را بزنید:

مشابه آموزش های پیشین تعداد سفارشات رسیدگی نشده آنلاین در پایین صفحه تک تک صندوقها قابل مشاهده بوده و در صورت اخذ سفارش جدید با پخش صدایی کاربر مطلع می گردد:

همچنین به منظور مشاهده سفارشات می توانید از صفحه صندوق بر روی نوار بالا (مطابق شکل زیر) کلیک نموده و بر روی فراخوانی کلیک کنید. سفارشات آنلاین در بخش سفارشات کاری با کد پیش فرض DKJXXXXXX قابل مشاهده است.

یا می توانید از نوار وظیفه فراهم شده در بخش نوارهای وظیفه به منظور مدیریت سفارشات E-Commerce استفاده نمایید.

Leave a Comment

WC Captcha 19 − 16 =