پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

پشتیبان گیری خودکار ابری

یکی از خطاهایی که هنگام باز کردن برنامه برای نخستین بار با آن مواجه خواهید شما پیامی با مضمون زیر می باشد:

خطای آبی رنگ آغاز برنامه

برای رفع این مشکل مراحل زیر را دنبال می کنیم:

به مرکز فایل رفته و از آنجا SqlBackup را مطابق شکل زیر دانلود می کنیم:

بعد از نصب SqlBackup سرویس Sql Backup Master را از مطابق شکل زیر از کار می اندازیم:
با فشردن کلیدهای Ctrl + Shift + Esc به صورت همزمان Task Manager را باز کرده و مطابق شکل عمل می کنیم:

حال دو فایل موجود در فایل فشرده را در مسیر زیر جایگزین می کنیم:

SQLBackupMaster.exe
SQLBackupMaster.Common.dll

C:\Program Files (x86)\Key Metric Software\SQL Backup Master

تا اینجای کار در صورت ریستارت ویندوز یا استارت مجدد سرویس Sql Backup Master خطای آبی رنگ مشاهده نخواهد شد. در مقاله بعد طریقه ساخت یک بک آپ خودکار آموزش داده شده است.

Leave a Comment

WC Captcha 36 − = 31