پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها نرم افزار موجود در کشور هستش که بجای نرم افزار فروشگاهی سیستم عامل امن فروشگاهی میده ؟

حذف_کاغذ

نبض زمین در دستان ماست

حذف کاغذ یکی از نوآوری هایی هست که طی سال های اخیر در راستای کاهش مصرف کاغذ حرارتی و نیز کاهش خروج ارز از کشور توسط شرکت یسنا برای نخستین بار در مجموعه های نان سحر پیاده سازی و اجرایی گشته است.

جلوگیری از تخلیه ناخواسته کارت
جلوگیری از تخلیه ناخواسته کارت

یکی از مشکلات راه اندازی حذف کاغذ کامل

Leave a Comment

WC Captcha 6 + 1 =