پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

فارسی سازی PDA

اگر با گشودن نرم افزار با حروف مربع شکل مواجه شدید قطعا حداقلی های نصب نرم افزار نظیر کتابخانه های اصلی نیز بر روی دستگاه نصب نشده است لذا از تیم پشتیبانی حتما کمک بگیرید. ولی چنانچه با تصویر زیر مواجه شدید “ج و ر خ” به معنی خروج خیلی ساده به Setting رفته

سپس بر روی Persianizer کلیک کنید

سپس کلی پیام های آتی را با زدن Yes to All و Agree تأیید فرمایید

در انتهای عملیات دستگاه نیاز به Soft Reset دارد. برای این کار کلیدی در کنار Persianizer تعبیه شده است.

چنانچه از دستگاه های آمریکایی سری Opticon استفاده می کنید برای Soft Reset و کلا ریست دستگاه در مواقع هنگی از کلیدهای F1 و F4 به صورت همزمان استفاده نمایید تا دستگاه به صورت سرد ریست شود

Leave a Comment

WC Captcha 36 + = 38