پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

ویرایش اطلاعات کالا با PDA

به منظور ویرایش اطلاعات پس از ورود به نرم افزار از منوی اصلی به بخش اطلاعات کالا رفته

سپس بارکدی را اسکن نمایید

در پنجره باز شده با کلیک بر روی کلید های آبی رنگ در صورت داشتن دسترسی می توانید مقادیر را تغییر دهید

به منظور مسائل امنیتی و نیز کاهش بار دستگاه کلی فرایند های کنترلی سمت سرور صورت می پذیرد لذا چنانچه مقداری تغییر کند معیار اعمال مقدار سطح دسترسی کاربر ورود خواهد بود

نهایتا بر روی ویرایش و سپس بر روی خروج کلیک نمایید

Leave a Comment

WC Captcha 9 + = 16