پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها نرم افزار موجود در کشور هستش که بجای نرم افزار فروشگاهی سیستم عامل امن فروشگاهی میده ؟

خرده_فروشی_یسنا(مایکروسافت)

آشنایی با بن و کارت هدیه
آشنایی با بن و کارت هدیه

یکی از امکانات جذاب سیستم فروشگاهی پیشرفته مایکروسافت

وظیفه افزونه مرتبط با صندوق
وظیفه افزونه مرتبط با صندوق

به منظور توسعه کاربری و نیز شخصی سازی

Leave a Comment

WC Captcha 9 + 1 =