پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا تنها نرم افزار کشور هستش که سیستم ضد باج افزار داره؟

خرده_فروشی_یسنا(مایکروسافت)

آشنایی با بن و کارت هدیه
آشنایی با بن و کارت هدیه

یکی از امکانات جذاب سیستم فروشگاهی پیشرفته مایکروسافت

وظیفه افزونه مرتبط با صندوق
وظیفه افزونه مرتبط با صندوق

به منظور توسعه کاربری و نیز شخصی سازی

Leave a Comment

WC Captcha 57 − = 52