پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها نرم افزار موجود در کشور هستش که بجای نرم افزار فروشگاهی سیستم عامل امن فروشگاهی میده ؟

آشنایی با بن و کارت هدیه

یکی از امکانات جذاب سیستم فروشگاهی پیشرفته مایکروسافت با فارسی ساز و بومی ساز یسنا راهکار مدیریت بن و کارت هدیه می باشد. در مقالات آتی با شیوه های مدیریت این قابلیت آشنا خواهیم شد.

Leave a Comment

WC Captcha + 54 = 61