پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

ایجاد تجمیعی کارت های هدیه و بن

پس از ایجاد نحوه پرداخت کارت هدیه مطابق با مقاله پیشین با ورود به بخش مدیریتی مطابق تصویر فوق از منوی ابزارها به ایجاد کارت هدیه می رویم.

استفاده از نحوه پرداخت بن / کارت هدیه تا زمانی که رخداد گزارش Z / بستن بلاقید انجام نپذیرد امکان پذیر نمی باشد.

تصویر زیر مقابل شما ظاهر می گردد.

چنانچه نحوه پرداخت بن/ کارت هدیه را در لیست مشاهده نمی کنید بدین معنی است که یا این نوع نحوه پرداخت (ووچر) را ایجاد نکرده اید یا هنوز گزارش Z نگرفته اید.

حال مبلغ کارت هدیه را به واحد پول سیستم وارد می کنیم.

شماره کارت هدیه را وارد می کنیم مثلا 100000 تا 102999

یا تعداد کارت هدیه مورد نظر خود را وارد می کنیم و از سیستم می خواهیم عدد تصادفی مثلا 6 رقمی ایجاد کند.

پیشنهاد می شود با توجه به آموزش های پیشین بخش انبار کارت هدیه حداقل 6 رقمی باشد تا با استاندارد های کد گذاری کالاهای وزنی تداخلی نداشته باشد

نهایتا در بخش فرمت به منظور ایجاد کدهای آغاز شونده با صفر 6 رقمی مقدار 000000 وارد نمایید.

با زدن کلید تأیید اکسل لیست کد ها جهت ارسال به چاپخانه یا چاپگر بر روی Desktop ایجاد می گردد و به صورت خودکار باز می شود. این فرایند بسته به تعداد کارهای هدیه زمان بر می باشد لذا تا دریافت پیام زیر صبور باشید.

دیتای اکسل در Sheet ی با نام BON قرار می گیرد.

در ادامه با نحوه فروش لحظه ای بن آشنا خواهید شد.

Leave a Comment

WC Captcha 4 + 2 =