پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا تنها نرم افزار کشور هستش که سیستم ضد باج افزار داره؟

فروش کارت هدیه

در مقالات پیشین با نحوه ایجاد نحوه پرداخت بن (ووچر) و نیز ایجاد تجمیعی کارت های هدیه آشنا شدید. اکنون با شیوه ایجاد و فروش تکی آن در صندوق آشنا خواهید شد.

در بخش صندوق با زدن کلید F6 و سپس عدد 7 وارد ووچر ها می شویم

ایجاد : به منظور ایجاد کارت هدیه جدید مورد استفاده قرار می گیرد.

افزودن به: به منظور شارژ و افزایش اعتبار کار هدیه مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترل تراز حساب: موجودی کارت هدیه را نمایش می دهد.

پس از ورود کد کارت هدیه با مشخص نمودن شیوه پرداخت کارت هدیه ایجاد می گردد.

Leave a Comment

WC Captcha 73 − 64 =