پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

ورود به سامانه

جهت ورود به نرم افزار می بایست شناسه کاربری و کلمه عبور داشته باشید. لطفا در حفظ و نگهداری کلمه عبور خود بکوشید و پیش از ترک سیستم حتی برای یک لحظه سیستم را با زدن کلیدهای Ctrl + Alt قفل کنید تا کاربر دیگری به نام شما سندی ثبت نکرده و شما را بدهکار مجموعه نکند.

صفحه ورود به سامانه

Leave a Comment

WC Captcha 8 + 2 =