پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

ورود به سامانه

جهت ورود به نرم افزار می بایست شناسه کاربری و کلمه عبور داشته باشید. لطفا در حفظ و نگهداری کلمه عبور خود بکوشید و پیش از ترک سیستم حتی برای یک لحظه سیستم را با زدن کلیدهای Ctrl + Alt قفل کنید تا کاربر دیگری به نام شما سندی ثبت نکرده و شما را بدهکار مجموعه نکند.

صفحه ورود به سامانه

Leave a Comment

WC Captcha 6 + = 12