پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

کلیدهای حرکتی لمسی

به منظور تسهیل امر حرکت در فرمهای بخش صندوق توسط کاربر در سیستم های تاچ (لمسی) کلیدهای در گریدهای کلیدی (جداول کلیدی) تعبیه شده است.

به منظور فعال سازی این قابلیت از بخش صندوق بر روی ابزار > سیستم > تنظیمات صفحه نمایش کلیک نمایید.

حال به تب لمسی رفته و بر روی فعال سازی کلیدهای حرکتی لمسی کلیک نمایید

تا کلید های زیر در بخش های مختلف نمایش داده شوند.

Leave a Comment

WC Captcha 76 − 69 =