پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی یسنا تنها سیستم چند شعبه ای دنیاس که به هیچ تجهیزات گرون قیمتی نیاز نداره و فقط با یه آی پی راه میفته؟

13- شیوه تحویل / شیوه فروش

یکی از موارد کاربری در حوزه خرده فروشی تمیز دادن فاکتور با استفاده از پارامتر ثابت می باشد.
بعنوان مثال در حوزه رستورانی تفکیک مشتریان حضوری از پیک یا بیرون بر و یا اسنپ فود می تواند در گزارشات خروجی سامانه بسیار تأثیر گذار باشد.

بدین منظور ابتدا به بخش مدیریتی رفته

سپس نوار وظیفه مورد نظر خود را جست جو نموده و باز می کنیم.

سپس مطابق شکل کلیدی خالی را پیدا نموده و آنرا مطابق شکل تنظیم می کنیم:

با کلیک بر روی Configure می توان پارامتر هر کلید را به طور جداگانه مشخص نمود به عنوان مثال کلید خالی نخست را بر روی حضوری قرار می دهیم. و کلید دوم را مشابه کلید قبلی تنظیم نموده و مقدار دیگری را انتخاب می کنیم.

توجه: چنانچه پارامتر مدنظر شما در لیست نیست نگران نباشید آنرا به صورت دستی وارد نمایید و تأیید را بزنید.

در انتها بر روی ذخیره و بستن کلیک نمایید و به بخش صندوق بازگردید.

Leave a Comment

WC Captcha 18 − 16 =