پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

میدونستی سایت های یسنا به نرم افزاراش وصلن و تو کسری از ثانیه موجودی هاشون با مغازشون یکسان سازی میشه؟

ربات_واتساپ

نصب Docker وات بات
نصب Docker وات بات

ابتدا فایل Docker را از مرکز فایل یسنا

نصب وات بات و DMNU
نصب وات بات و DMNU

برای راه اندازی ربات واتساپ ابتدا آخرین نسخه

راه اندازی امولاتور اندرویدی
راه اندازی امولاتور اندرویدی

ابتدا فایل های امولاتور را از فایل سنتر

شروع خودکار امولاتور اندروید
شروع خودکار امولاتور اندروید

یکی از دغدغه های استفاده از امولاتور اندرویدی

Leave a Comment

WC Captcha 85 + = 88