پایگاه دانش یسنا

پایگاه دانش یسنا

دانستن توانستن است (اثری از کن بلانچارد)

می دونستی یسنا اول ربات واتساپ دنیا تو حوزه باشگاه مشتریان رو طراحی کرده؟!

کالاهای استاندارد و خارج از انبار

برای تعریف کالاهای استاندارد و خارج از انبار (بدون کاردکس تعدادی) در سایت بعد از تعریف کالا در نرم افزار و ذخیره سازی صفحه تعریف کالا را مجددا بگشایید

سپس از به تب امکانات پیشرفته بروید و تیک فروش اینترنتی را فعال کنید

حال با تغییر اطلاعات کالا نظیر قیمت و نیز زدن کلید تأیید با این پیام مواجه می شوید که نشان دهنده بروز رسانی سایت می باشد.

سرویس تنها در قبال تغییرات واکنش نشان داده و اقدام به بروزرسانی اطلاعات قیمت و موجودی بر روی سایت می نماید لذا در صورت نیاز به ارسال بعنوان مثال تغییر کوچکی در قیمت ایجاد کرده و مجددا تصحیح نمایید تا اثر تغییرات بر روی نرم افزار احساس شده و دستور ارسال به سایت صادر گردد.

Leave a Comment

WC Captcha + 54 = 64